• TCK'NIN 53. MADDESİ

  Anahtar Kelime Hak yoksunluğu
  Özet Kısa süreli hapis cezası ertelenmişse TCK'nun 53/1.maddesi uygulanamaz.
  3. Ceza Dairesi Esas No: 2010/ 15247 Karar No: 2012/29125
  1) Türk Ceza Kanunu'nun 53/4. maddesinde yer alan "kısa süreli hapis cezası” ertelenmesi halinde sanık hakkında aynı Kanun'un 53/1. maddesindeki haklardan yoksun bırakılmasına karar verilemeyeceğinin gözetilmemesi 2) Dairemizin ve Yargıtay Ceza Genel Kurulunun istikrarlı kararlarına göre, silahla hayati tehlike geçirecek şekilde olan yaralanmalardan dolayı TCK'nin 86/1, 86/3-e, 87/1-d-son maddeleri gereğince tayin edilecek cezanın 5 yıldan az olamayacağı gözetilmeden yazılı şekilde hatalı uygulama ile sanık hakkında eksik ceza tayini, 3) TCK'nin 53/3. maddesi gereğince “uzun süreli hapis cezasının” ertelenmesi halinde sanık hakkında TCK'nin 53/1-c maddesinin uygulanamayacağının gözetilmemesi, Bozmayı gerektirmiş sanık müdafii ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 11.09.2012 gününde oy birliğiyle karar verildi
  Anahtar Kelime Hak yoksunluğu.
  Özet TCK'nin 53/1. maddesinde öngörülen hak yoksunlukları sadece hapis cezaları hakkında uygulanabilir.
  3. Ceza Dairesi Esas No: 2011/33936 Karar No: 2012/38838
  Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak: 1) 5237 sayılı TCK'nin 50/1-f maddesinde öngörülen "kamuya yararlı bir işte çalıştırma" seçenek yaptırımının "gönüllü" olmak koşuluyla uygulanabileceği gözetilmeksizin, sanığın bu husustaki gönüllü olup olmadığının sorulmaması, 2) 5237 sayılı TCK'nin 53/1. maddesinde öngörülen hak yoksunluklarının sadece hapis cezaları hakkında uygulanabileceği gözetilmeden, yazılı şekilde "belirli bir süre kamuya yararlı bir işte çalıştırma" tedbirinden ibaret mahkumiyet hükmüne de aynı yasanın TCK'nin 53/1-2. maddesinin tatbik edilmesi, Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca isteme aykırı BOZULMASINA, 20.11.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  © 2013 Bütün telif hakları Adaletforumu.org sitesine aittir.®
  Untitled Document